ขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2555
(ภาค 1 : เดินในตลาด)