สรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนพุทธยาศรม
ปีการศึกษา 2554 (โรงเรียนยอดนิยม)
 
โรงเรียน
ประเภทโครงการ
จำนวนนร.ที่สอบได้
หมายเหตุ
 มอ.วิทยานุสรณ์  
1
 
   
 
 เบญจมราชินูทิศ  
1
 
       
 สุราษฎร์ธานี วิทย์ - คณิต
8
 
EP [English Program]
2
 
ทั่วไป
24
 
   
 สุราษฎร์พิทยา วิทย์ - คณิต - เทคโน
7
 
สามภาษา
9
 
ทั่วไป
10
 
   
 สุราษฎร์ธานี 2 วิทย์ - คณิต - คอมพ์
4
 
วิทย์ - คณิต - อังกฤษ
22
 
ทั่วไป
6