ปีการศึกษา 2552
 
   2.รายการสานฝัน ตอนครอบครัวเสียงเพลง
   3.ขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑาประจำปี
   4.พระสงฆ์เทศนาแก่นักเรียน
   5.การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประจำปี
   6.การแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ - เนตรนารี
          พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
          การแสดงชุดที่ 1 - ประกวดมิสทิฟฟานี่
          การแสดงชุดที่ 2 - พระนางมัสสุหรี
          การแสดงชุดที่ 3 - เดอะสตอร์
          การแสดงชุดที่ 4 - เรารักประชาธิปไตย
          การแสดงชุดที่ 5 - ธรรมะไม่เคยตาย
          การแสดงชุดที่ 6 - ครูแก้ว
          การแสดงของผู้บังคับบัญชา