ปีการศึกษา 2553
   1.การแสดงรอบกองไฟอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
          องคุลีมาน
          กาเหว่า
          ดาวเรืองดาวโรย
          แพะรับบาป
          บัณฑิตกรีดยาง
 
   2.ขบวนพาเหรดงานกรีฑานักเรียนประจำปี