คลิปการแสดงรอบกองไฟ ปีการศึกษา 2554
กลุ่มที่ 1   เพลงสุดท้าย
คลิกชมการแสดงกลุ่มต่างๆ
 
กลุ่มที่ 1 เพลงสุดท้าย
 
กลุ่มที่ 2 บางระจัน
 
กลุ่มที่ 3 ครูบ้านนอก
 
กลุ่มที่ 4 ศรีธนญชัย
 
กลุ่มที่ 5 มนต์รักลูกทุ่ง
 
กลุ่มที่ 6 โมสะกะ
 
การแสดงของผู้บังคับบัญชา